Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 8.0.50727.4053

Microsoft – Freeware
ra khỏi 123 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Một vấn đề an ninh đã được xác định đó có thể cho phép kẻ tấn công để thỏa hiệp hệ thống dựa-trên-Windows của bạn với Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package Service Pack 1 và giành quyền kiểm soát hoàn toàn trên nó. Bạn có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft.

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.163 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 là 8.0.50727.4053, phát hành vào ngày 05/08/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/07/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.50727.4053, được sử dụng bởi 93 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923!

Cài đặt

người sử dụng 7.163 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản